AutoClub

“Femrat në motorsport”, një histori suksesi dhe mundësi të reja

Një studim sociologjik i zhvilluar gjatë garave të kartingut për afrimin e vajzave të reja në motorsport tregon kënaqësinë që japin eventet. Në programin e FIA-s “Girls on Track” u përfshinë 1200 të reja

Programi Evropian 2-vjeçar i FIA-s për vajzat e reja ‘The Girls on Track Karting Challenge’ përfundoi në Tetor të 2019-ës me një konferencë përmbyllëse në selitë e institucioneve të BE-së në Bruksel ku u prezantuan rezultatet kyçe të programit të mbështetur edhe nga Programi Erasmus+. Konferenca u hap nga Presidentja e Komisionit FIA-s ‘Women in Motorsport” dhe ish-nwnkampionia e World Rally Champion Michèle Mouton, Presidenti i FIA-s Jean Todt si dhe Komisioneria Evropiane për Transportin, Violeta Bulc. Sesioni i hapjes u mbajt në prezencën e përfaqësuesve të instucioneve evropiane, atyre kombëtare, publike si dhe  mbështetësve nga bota e motorsportit. Komisioneri Evropian për Edukimin, Rininë, Kulturën dhe Sportin, Tibor Navracsics mbylli sesionin e mëngjesit. Falë mbështetjes financiare të programit Erasmus+, Komisioni FIA Women in Motorsport lançoi programin ‘FIA The Girls on Track Karting Challenge’ (Vajzat në pistë në sfidat e kartingut) në Yokohama në Mars 2018. Programi, me partnerë nga tetë Autoritete Kombëtare Sportive evropiane dhe Qendrën për të Drejtën e Sportit dhe Ekonominë (CDES–PROGESPORT i universitetit të Limoges), mirëpriti vajza të moshave nga 13 në 18 vjeç në eventet e karting slalom. Në 22 evente në nëntë shtete, më shumë se 1200 vajza përftuan nga eksperienca e drejtpërdrejtë në motorsport. Në përfundim të 22 eventeve u përzgjodh gjashtëshja më e fortë për në finalen e zhvilluar në pistën e famshme të Le Mans. Prej këtu, ekipi ndoqi dy kampe trajnimi pwr drejtim për të rritur më tej aftësitë e vajzave të reja në botën e motorsportit. Si pjesë e projektit të FIA-s në bashkëpunim me CDES- PROGESPORT, për të bërë një analizë të detajuar të ndikimit të këtij programi, shërbeu edhe një studim sociologjik për të dhënë një sërë rekomandimesh për mbështetësit e këtij sporti dhe për institucionet publike se si mund të sfidohen stereotipet gjinore për sportin. Studimi nxori në pah feedback-un pozitiv nga pjesëmarrëset, të cilat në 96,4% shprehën emocione për të 22 garat kombëtare të kartingut të organizuara nga FIA dhe nga iniciativa e nëntë Autoriteteve Kombëtare Sportive si partnere në këtë program. Gjithashtu, impresionues është fakti se 97,4% shprehën besimin se evente të tilla janë një potencial i madh për të inkurajuar pjesëmarrjen e më shumë vajzave në motorsport.

Vajzat në motorsport

Në këtë kuadër, studimi nxjerr në pah ndikimin që ka njohja e hershme me motorsportin në tejkalimin e tabusë gjinore që egzistojnë rreth tij. Gjithashtu, thekson edhe mungesën e adaptimit me motorsportin që është kusht për thjeshtësinë dhe fitimin e aftësive specifikisht për femrat. Komunikimi dhe promovimi i modeleve të rolit të femrës ishte një tjetër faktor kyç për të inkurajuar vajzat e reja të merren me sport. Gjithashtu ftesat për pjesëmarrje në gara janë një mjet i mirë për të inkurajuar një barazi efektive gjinore, referuar kushteve të pjesëmarrjes dhe mjedisit rrethues të një përvoje në nivelin fillestar. Faktor i rëndësishëm në nivel më të përgjithshëm është aplikimi i politikave dhe iniciativave të qëndrueshme dhe aktive në mbështetje të femrave, të tilla siç ishte programi i FIA-s pwr vajzat e reja.

E ardhmja

Gjatë konferencës përmbyllëse pati një demonstrim kartingu nga ekipi evropian fitues i programit “Girls on Track”. Më pas, konferenca u mbyll me dy panele diskutimesh. Fokusi i diskutimeve ishte se si motosporti të bëhet sa më i aksesueshëm për femrat që në nivelin fillestar. Idetë u paraqitën nga Sekretarja e Përgjithshme e AKK Motorsport, Anssi Kannas, pjesëtarja e skuadrës fituese evropiane, Milja Kukkonen, pilote testimi për skuadrën e F1, Alfa Romeo Racing dhe ambasadore e programit, Tatiana Calderon si edhe inxhiniere për motorin e skuadrës Mercedes F1, Margarita Torres Diez.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *