AutoClub

Këndi Rekreativ i Sigurisë Rrugore, DPSHTRR fushata në shkollat e Tiranës

Broshura edukative “Luajmë me hapa të sigurt” u prezantohet fëmijëve me qëllim edukimin e tyre me rregullat e qarkullimit rrugor

Në kuadër të “Vitit 2020-Viti i Sigurisë Rrugore”, për rritjen e ndërgjegjësimit dhe edukimit mbi sigurinë rrugore, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor – Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, ka nisur disa projekte e iniciativa konkrete për edukimin e fëmijëve në shkolla me qëllim kryesor nxitjen e të mësuarit mbi rregullat dhe sinjalistikën e  qarkullimit rrugor përmes lojës.

Këndi Rekreativ i Sigurisë Rrugore ka nisur vizitat në shkollat e Tiranës, ku specialistët e DPSHTRR së bashku me Policinë Rrugore-Bashkia Tiranë, Kryqi i Kuq dhe me mbështetjen e Automobile Club Albania – ACA, udhëzuan nxënësit për sjelljen në trafik, semaforin, sinjalistikën, rrethrrotullimin me polic trafiku dhe sigurinë mbi dy rrota.

Gjithashtu, nxënësit u pajisën me broshurën edukative “Luajmë me hapa të sigurt!”. Ky është një botim zyrtar i DPSHTRR-MIE, i cili edukon fëmijët përmes lojës dhe argëtimit për të mësuar mbi rregullat dhe sinjalistikën e qarkullimit rrugor dhe ka si qëllim kryesor të edukojë dhe të nxisë fëmijët përmes kureshtjes për të pasuruar njohuritë e përdoruesve të vegjël të rrugës në procesin e mësimit të hershëm të rregullave rrugore. Përmbajtja e kësaj broshure është konsultuar dhe miratuar nga profesionistë të fushës dhe prodhimi i saj është realizuar nga Drejtoria e Targave dhe Shtypshkrimeve-DPSHTRR, për ta shpërndarë gjatë orëve mësimore!

Ekpertët gjermanë vlerësojnë investimet e DPSHTRR-së

DPSHTRR duket se po përjeton momente shumë të mira për sa i përket funksionimit dhe zhvillimit si institucion. “Përshtypjet më të mira nga kolegët gjermanë për revolucionin e DPSHTRR 2019-2020 me sistemet informatike, investimet më të fundit në implementim (Upgrade eDM, eMONITORIMI dhe pajisjet e gjeneratës më të re), sigurinë e cilësinë e prodhimit të Leje Drejtimit shqiptare! I befasuam me punën e jashtëzakonshme të bërë, kthesën rrënjësore në digjitalizim e modernizim të të gjithë shërbimit, certifikimin dhe standardizimin, programet e pajisjet e reja, deri te Demo LIVE, risi pionieristike e Testit të Praktikës me kamera zë/figurë në automjet! Vizita e Z.Guido Zielke, Drejtor i Përgjithshëm i Trafikut Rrugor dhe Transportit dhe Znj.Renate Bartelt-Lehrfeld, Drejtoreshë e Ligjit të Trafikut Rrugor në Ministrinë Federale të Transportit, për informimin nga afër të palës gjermane për njohjen dhe konvertimin e lejedrejtimit, ishte shumë e rëndësishme”, thuhet në njoftimin e DPSHTRR-së.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *