AutoClub

FABRIKA EVROPA

Prodhimi i automjeteve punëson më shumë se 2.6 milion njerëz, 870 mijë vetëm në Gjermani. Italia është në vendin e shtatë me 163 mijë të punësuar

Të dhënat e fundit janë vendosur në dispozicion nga ACEA (Shoqata Evropiane e Prodhuesve të Automjeteve) dhe i referohen 2017-ës. Me disa ndryshime të vogla, ato ridizenjojnë skenarin e 2016-ës. Dhe shpresojmë se nuk do të ndryshojnë shumë nga ai i 2018-ës. Këto të dhëna tregojnë një situatë ku ndonjë prej qeverive duhet të reflektojë, fillimisht për të menduar për zgjidhjen e problemit të ndotjes nga makinat që ndërrohen. Në vitin 2017, në Bashkimin Evropian, industria direkte dhe indirekte, aktivitetet që lidhen me përdorimin e automjeteve (tregtia, mirëmbajtja dhe riparimi, shpërndarja e karburantit, marrja me qira), ndërtimi i infrastrukturës dhe transporti, kanë punësuar 13,8 milion njerëz (grafiku këtu lart), ose 6.1% të forcës totale të punës, me një rritje prej 1.6% krahasuar me një vit më parë. Të punësuarit në prodhimin e automjeteve janë 2,6 milionë, 11,4% të të gjithë punonjësve që punojnë në fabrika. Pothuajse 870 mijë janë të punësuar në Gjermani, por rekordi, për sa i përket përqendrimit, qëndron në Sllovaki, ku 77 mijë që punojnë në kompanitë prodhuese, përfaqësojnë 15,4% të të gjithë kompanive prodhuese kombëtare. 163 mijë të punësuarit në Itali, (-1.8% në krahasim me vitin 2016), e rendisin këtë shtet në vendin e shtatë në Evropë, ndërsa përqindja 4,4 është pothuajse sa gjysma e mesatares evropiane prej 8.5%. Zinxhiri italian i furnizimit, gjeneron 330 miliardë euro qarkullim dhe i jep pagë 1.2 milion njerëzve. Industria direkte dhe indirekte janë me vlerë respektivisht 100 miliardë dhe 258.700 paga.

 

PUNËSIMI NË INDUSTRINË DIREKTE

Austria

34 mijë

Belgjika

29 mijë

Franca

223 mijë

Gjermania

870 mijë

Britania e Madhe

186 mijë

Italia

163 mijë

Polonia

203 mijë

Portugalia

37 mijë

Republika Çeke

177 mijë

Rumania

185 mijë

Sllovakia

77 mijë

Sllovenia

15 mijë

Spanja

158 mijë

Suedia

80 mijë

Hungaria

98 mijë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *