AutoClub

FRENIMI NË PARKIM

Edhe pse nuk e dinë saktësisht se si t’i përcaktojnë ato, italianët vlerësojnë sistemet e përparuara të ndihmës në drejtim. Sidomos, ato që ndikojnë te siguria

Ndër shumë ngjarje që mbushin jetën e përditshme të automobilistëve italianë, Adas është ndër më pak të njohurit. Kjo zbulohet nga hulumtimi i kryer nga Doxa, ekskluzivisht për Quattroruote. Nëse Gpl, Gps, Suv dhe Abs kanë hyrë tashmë në gjuhën e përbashkët, një i intervistuar i revistës sapo deklaroi se kishte një lloj ideje për Adas (shiko grafikun pranë titullit). Është gjithashtu befasuese që edhe pasi lexojnë përkufizimin e duhur, vetëm 12% konfirmojnë se kuptojnë se për çfarë bëhet fjalë. Përgjegjësja e sektorit të lëvizshmërisë në Doxa, Barbara Galli, shpjegon: “Sistemet që italianët identifikojnë Adas, janë paralajmërimi i daljes nga korsia, rregullatori i përshtatjes së shpejtësisë, ndihma në parkim dhe frenimi i menjëhershëm”. Frenimi emergjent nuk është e vetmja pajisje që konsiderohet më interesante (89% në krahasim me 79% të ndihmës në parkim, në vazhdimësi të konsiderueshme me atë që është zbuluar në dy vitet e kaluara), por edhe ai për të cilin jeni të gatshëm të paguani një shtesë. Faktikisht, vetëm 16% e kampionit të përzgjedhur për sondazhin deklarojnë se janë pak ose aspak të gatshëm për të shpenzuar. Ndërsa, 37% nuk do të shpenzonin për një “shërbyes dixhital” (shihni grafikun në anë). “Siguria vjen përpara komoditetit, edhe nëse nuk i besoni gjithmonë Adas. Për shembull, perceptimi i përgjithshëm, duke llogaritur edhe ata që nuk kanë këtë sistem, është se frenimi automatik mund të ndërhyjë edhe në raste jo të përshtatshme”, shpjegon Barbara Galli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *